Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

coral_reefΣτη Φύση δεν βασιλεύει μόνο ο ανταγωνισμός και η αλληλοεξόντωση των ειδών, όπως μας έλεγαν παλιά. Τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι τα ζωντανά όντα ζουν σε οικοσυστήματα, όπου επικρατεί αμοιβαία εξάρτηση και συνεργασία.

Στην πραγματικότητα, όλη η ζωντανή επιφάνεια του πλανήτη, η Γαία, δεν είναι παρά ένα ενιαίο οικοσύστημα, του οποίου τα μέρη είναι αλληλένδετα και συμβιωτικά.

Η προστασία της βιοποικιλότητας, επομένως, είναι η φροντίδα για το κοινό μας σπίτι.