Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Μικρενεργείν

E-mail Εκτύπωση

Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης στον Φωτισμό καταστημάτων λιανικής - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους

Mikrenergein001

Mikrenergein005

Mikrenergein007    Mikrenergein003

Το «ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ» έχει βραβευθεί ως Καινοτόμος Πρόταση στα ΠΚΣΑ του ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Είναι ένα από τα 13 εγκεκριμένα σχέδια σε σύνολο 137 που υποβλήθηκαν. Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού (ΕΦΕ) είναι ένας από τους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίησή του.

Στη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση στην οποίαν έχουν βρεθεί οι μικρές επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι το «ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ» μπορεί να προσφέρει μία σημαντική ανάσα μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα.

Τα καταστήματα λιανικής, με εμβαδόν κάτω των 100 m2, καταναλώνουν για φωτισμό το 70% - 90% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύονται.

Επειδή ακριβώς δεν έχουν τα μέσα για μελέτες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η εγκατεστημένη ισχύς και η ανά έτος καταναλισκόμενη ενέργεια ανά m2 υπερβαίνει κατά πολύ τα καθοριζόμενα από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Φωτισμού καταστημάτων (EN 15193). Εκτιμάται ότι η βελτίωση που μπορεί να επιτευχθεί οφελεί κατά μέσο όρο ένα κατάστημα με 30 € ανά m2 το έτος.

Τα καταστήματα λιανικής δεν φωτίζονται όπου και όπως πρέπει, ούτε στους εσωτερικούς χώρους ούτε στις προθήκες τους, με αποτέλεσμα την χωρίς λόγο σπατάλη ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η σωστή μελέτη μπορεί να μειώσει θεαματικά την κατανάλωση με καλύτερο αποτέλεσμα στον φωτισμό τους, καλύτερη προβολή των προϊόντων τους και βελτίωση των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων, σύμφωνα με το EN 14255.

Το ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ αναφέρεται σε 3000 καταστήματα στην Κέρκυρα και οι επεμβάσεις στον φωτισμό τους εξοικονομούν 50.000.000 KWH το έτος.

Αναλογισθείτε το όφελος από την επέκταση του «ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ» σε όλη τη χώρα, με το δεδομένο ότι τα εκατοντάδες χιλιάδες μικρά καταστήματα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας.

Μια πιλοτική εφαρμογή σε κοσμηματοπωλείο στην Κέρκυρα μείωσε την ισχύ για φωτισμό στην προθήκη του από 4 KW σε 0,55 KW (ισχύς πρότυπου 35 W – ισχύς πριν την παρέμβαση 235 W ανά m2) ενώ βελτίωσε αισθητά τα Lux φωτισμού.

Επιτεύχθηκε έτσι εξοικονόμηση 13000 KWH το έτος, ήτοι όφελος 1800 € και μείωση του CO2 κατά 16 τόνους.

Σε μία άλλη περίπτωση, με βάση το πρότυπο για βέλτιστο φωτισμό, μετρήθηκε δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας 92% που αντιστοιχεί σε όφελος 3000 € το έτος για τον επιχειρηματία.

Το καινοτόμο στο εγκεκριμένο σχέδιο, πέρα από άλλα, είναι ότι αν ο μικροεπιχειρηματίας δε διαθέτει το αναγκαίο κονδύλι για τα μέτρα βελτίωσης, μπορεί να αποπληρώνει το κόστος τους από την αξία της εξοικονόμησης, χωρίς να ξοδεύει ούτε ένα €! Στην περίπτωση αυτή φυσικά και εφόσον θα πρόκειται για ένα μεγάλο πλήθος καταστημάτων, το Επαγγ. Επιμελητήριο αναλαμβάνει την όλη διαδικασία, όπως έγινε με το Επιμ. Κέρκυρας.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει επίσης της προσοχής η μεγάλη κινητικότητα που θα υπάρξει στον κλάδο των ηλεκτρολόγων - εμπόρων και εγκαταστατών- από τα έργα βελτίωσης του φωτισμού.

Από τα παραπάνω είναι ολοφάνερη η οικονομική ανακούφιση των μικρών επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, ιδιαίτερα σήμερα με την κρίση που τους πλήττει αλλά και τις συνεχείς ανατιμήσεις στην ηλ.ενέργεια.

Μία προσέγγιση για το σύνολο των εκατοντάδων χιλιάδων μικροκαταστημάτων σε όλη τη χώρα δείχνει το μέγεθος του οφέλους:

- Θεωρώντας ανάλογη μείωση των καταναλώσεων θα έχουμε εξοικονόμηση 5.000.000 Mwh το έτος.
- Το κέρδος των επιχειρηματιών ανέρχεται με τις σημερινές τιμές της kwh στα 700 εκ. € το έτος, ενώ θα μειωθούν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι κατά 4.300.000 τόνους περίπου, που αποτιμώνται στo χρηματιστήριο ρύπων κοντά στα 90 εκ. €.
- Η ισχύς που θα παρήγαγε αυτήν την ενέργεια είναι 1000 ΜW, ενώ θα κόστιζε στη ΔΕΗ, αν την υπολογίσουμε με την οριακή τιμή του συστήματος, περί τα 450 εκ. € ετησίως.

Η ΔΕΗ έχει άμεση και επιτακτική ανάγκη να υποστηρίξει το ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ πρώτα στα νησιά όπου οι ζημιές της αγγίζουν τα 300 εκ.€ το έτος.

Χ.Χρηστίδης
Μ-Η ΕΜΠ
τ. Δ/της ΔΕΗ
Δ.Σ. Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού