Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Υιοθετήστε «πράσινες» συνήθειες στη χρήση του υπολογιστή σας

E-mail Εκτύπωση

Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών συμμετέχουν και αυτές στη δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Το «αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα» που αντιστοιχεί στις διαδικασίες κατασκευής και χρήσης τέτοιων συσκευών αυξάνεται διαρκώς. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής αναμένεται, μέσα σε λίγα χρόνια, να αναδειχθούν σε έναν από τους βασικούς μολυσματικούς παράγοντες για το περιβάλλον, υποσκελίζοντας τους πλέον ρυπογόνους κλάδους, όπως αυτός των αεροπορικών μεταφορών.

Η υιοθέτηση «πράσινης ανάπτυξης» και «πράσινης συμπεριφοράς» κρίνεται απαραίτητη. Εισάγεται ο νέος όρος Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αποτελεί τη μετάφραση του αγγλικού «Green ICT». Η υιοθέτηση Πράσινων ΤΠΕ αφορά τόσο στις μεγάλες βιομηχανίες - εταιρείες του κλάδου, όσο και στον τελικό χρήστη - καταναλωτή.

Οι Πράσινες ΤΠΕ καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε δύο βασικά πεδία: στον περιορισμό του αποτυπώματος CO2 που δημιουργείται κατά την παραγωγή τους και στον περιορισμό του αποτυπώματος CO2 με την αξιοποίηση τους. Τελικός στόχος η προστασία του περιβάλλοντος. ...

Τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες - καταναλωτές

1. Ορθολογική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (Save Energy)

Α. Κλείσιμο του υπολογιστή όταν δεν λειτουργεί 
Β. Απενεργοποίηση των screen savers 
Γ. Κλείσιμο της οθόνης ακόμα και για μικρές απουσίες από τον υπολογιστή.

2. Αγοράζοντας έναν νέο υπολογιστή (Less is more)

Α. Χρειάζεστε πραγματικά νέο υπολογιστή; Ο πιο «πράσινος υπολογιστής» είναι αυτός που ήδη έχετε στην κατοχή σας!!!

i. Βεβαιωθείτε πως οι ανάγκες σας δεν είναι επίπλαστες λόγω marketing 
ii. Εξετάστε αν ο παλιός υπολογιστής σας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας με κάποια αναβάθμιση
iii. Δοκιμάστε επανεγκατάσταση του λογισμικού.
Β. Ελέγξτε για «ετικέτες οικολογίας» (eco-labels). Γ. Ενεργοποιείστε τα χαρακτηριστικά περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας του υπολογιστή σας Δ. Όταν πλέον δεν τον χρειάζεστε
iv. Δωρίστε τον σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς κτλ 
v. Χρησιμοποιείστε μέρη του (π.χ. σκληρός δίσκος, μνήμη)
vi. Ανακυκλώστε τον: μην τον πετάξετε απλά στα σκουπίδια.

3. Χρήση οθόνης (Be reasonable)

Α. Η φωτεινότητα της οθόνης να είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο ανεκτό όριο 
Β. Οι πολύ μεγάλες οθόνες είναι ενεργοβόρες και καλό θα είναι να αποφεύγονται 
Γ. Πατήστε F11 και αυξήστε το μέγεθος της οθόνης σας τουλάχιστον κατά μία ίντσα όταν χρησιμοποιείτε τον Explorer ή το Firefox .

4. Αλόγιστη χρήση δικτυακών πόρων (Unity in everything we do)

Α. Το άσκοπο «κατέβασμα» (απλά επειδή είναι ενεργή η ευρυζωνική σύνδεση) θα πρέπει να αποφεύγεται
Β. «Όχι» στην απεριόριστη πρόσβαση τρίτων (π.χ. γείτονες) στο ασύρματο δίκτυό μας. «Ναι» στις κοινές, βάσει κανόνων, ασύρματες συνδέσεις (π.χ. ανάμεσα σε γείτονες).

5. Χρήση περιφερειακών συσκευών (Re-cycle)

Α. Περιορισμός κατανάλωσης χαρτιού (μπρος/πίσω και πολλές σελίδες μαζί) 
Β. Επαναχρησιμοποίηση toners με ανανέωση μελανιού 
Γ. Ανακύκλωση (CD, DVD, συσκευασίες κ.α.)
Δ. Βγάλτε από την πρίζα συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται (φορτιστές/μετασχηματιστές) ή χρησιμοποιείστε πολύμπριζο με διακόπτη 
Ε. Πολυχρηστικός υπολογιστής (fax, mp3 player κτλ) για περιορισμό συσκευών (η αγορά κάθε νέας συσκευής αντιστοιχεί σε ένα σοβαρό όγκο CO2 , το οποίο εκλύθηκε για την παραγωγή της) 
ΣΤ. Χρήση συσκευών από διασπώμενα υλικά (αν υπάρχουν).

6. Λογισμικό (Say "yes" to second thoughts)

Α. Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά του λογισμικού που σκοπεύετε να αγοράσετε
Β. Μην αναβαθμίζετε το λογισμικό σας, παρά μόνο για λόγους ασφαλείας 
Γ. Μην ενδίδετε απερίσκεπτα στις νέες εκδόσεις. Είναι πιθανό να είναι περισσότερο ενεργοβόρες και απαιτητικές σε υπολογιστική ισχύ, χωρίς να ικανοποιούν τις πραγματικές σας ανάγκες
Δ. Ναι στα «ελαφρά» προγράμματα (light editions).

7. Χρήση διαδικτύου (Surf with care)

Α. Λήψη λογαριασμών ηλεκτρονικά μέσω email και όχι με το παραδοσιακό ταχυδρομείο 
Β. Χρήση web banking για αποφυγή της γραφειοκρατίας 
Γ. Χρήση e-government επιλογών, όποτε αυτές προσφέρονται.

ΕΠΕΙΓΟΝ:

• Εφαρμόστε αυτές τις οδηγίες, από σήμερα κιόλας 
• Γίνετε πρέσβης της «πράσινης συμπεριφοράς» στη χρήση ΤΠΕ 
• Μυήστε τους συναδέλφους και τον εργοδότη σας στις Πράσινες ΤΠΕ 
• Μοιραστείτε αυτές τις οδηγίες με τους φίλους σας.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν μέτρα για «πράσινη» χρήση των ΤΠΕ.

Πώς;

• Αγοράζοντας εξοπλισμό ΤΠΕ και σχεδιάζοντας εφαρμογές ΤΠΕ με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος

• Ενημερώνοντας τους αγοραστές εξοπλισμού και συσκευών ΤΠΕ για την «πράσινη» χρήση τους

• Επενδύοντας σε Πράσινες ΤΠΕ.


Η Κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οφείλουν να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το Περιβάλλον.

• Με συστήματα ΤΠΕ για την αντιμετώπιση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών 
• Με χρήση συστημάτων ΤΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κρατικά κτίρια και υποδομές
• Με έξυπνα συστήματα μαζικών μεταφορών βασισμένα στις ανάγκες των πολιτών 
• Με συντονισμό πολιτών για τη δωρεά και επαναχρησιμοποίηση παλιών συσκευών. 
• Η Πολιτεία, ως ο μεγαλύτερος χρήστης ΤΠΕ, πρέπει να υιοθετήσει πρώτη πολιτικές Πράσινων ΤΠΕ. Πρέπει, επίσης, να επιβάλλει στους φορείς της τα μέτρα που προτείνονται για την ατομική χρήση των ΤΠΕ.

Πρόσθετα μέτρα:

- Πολιτικές για «πράσινες» προμήθειες ΤΠΕ 
- «Πράσινα» data centers 
- Εκπαίδευση προσανατολισμένη σε θέματα Πράσινων ΤΠΕ 
- Θεσμοθέτηση της τηλε-εργασίας
- Επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Πηγή: Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. (δ/νση: http://www.e-tee.org.gr/)

 

 

Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών συμμετέχουν και αυτές στη δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Το «αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα» που αντιστοιχεί στις διαδικασίες κατασκευής και χρήσης τέτοιων συσκευών αυξάνεται διαρκώς. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής αναμένεται, μέσα σε λίγα χρόνια, να αναδειχθούν σε έναν από τους βασικούς μολυσματικούς παράγοντες για το περιβάλλον, υποσκελίζοντας τους πλέον ρυπογόνους κλάδους, όπως αυτός των αεροπορικών μεταφορών.
 

σχετικά άρθρα