Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Διοξίνες σε μητρικό γάλα εντόπισε η Greenpeace

E-mail Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
Διοξίνες σε μητρικό γάλα εντόπισε η Greenpeace
Διοξίνες και ανθρώπινη υγεία
Εθνική πολιτική εξάλειψης των διοξινών: τα απαραίτητα βήματα
Όλες οι Σελίδες
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Greenpeace για τα υψηλά επίπεδα διοξινών που εντόπισε σε μητρικό γάλα μετά από σχετική έρευνα στην περιοχή του Θριασίου. Η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση επισημαίνει την ανάγκη για την άμεση εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την απάλειψη όλων των πηγών έκλυσης διοξινών, όπως επιτάσσουν άλλωστε οι κοινοτικές οδηγίες και οι διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας, προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Η Greenpeace ανέλυσε δείγματα μητρικού γάλακτος που ελήφθησαν από τρεις γυναίκες στην περιοχή του Θριασίου. Οι αναλύσεις, τις οποίες πραγματοποίησε για λογαριασμό της Greenpeace το εξειδικευμένο εργαστήριο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έδειξαν σχετικά υψηλά επίπεδα διοξινών και φουρανίων στο μητρικό γάλα και, συγκεκριμένα, επίπεδα από 18,6 έως 32 pg ΤΕQ/g λίπους μητρικού γάλακτος (μέσος όρος 24,48 pg ΤΕQ/g). Τα επίπεδα αυτά είναι συγκρίσιμα με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο για βιομηχανικές περιοχές, της περασμένης όμως δεκαετίας, ενώ πιο πρόσφατες μελέτες σε ευρωπαϊκές χώρες έδειξαν επίπεδα που κυμαίνονταν από 8 έως 16 pg ΤΕQ/g (δεδομένου ότι υπάρχει μια τάση μείωσης των επιπέδων τα τελευταία χρόνια λόγω λήψης σχετικών μέτρων). Σημειώνουμε ότι πρόσφατα, ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) ανέλυσε ένα επιπλέον δείγμα μητρικού γάλακτος στο οποίο ανιχνεύτηκαν χαμηλότερα επίπεδα διοξινών (7,73 pg ΤΕQ/g).

Επίπεδα διοξινών σε μητρικό γάλα (σε pg TEQ/g λίπους)

 Μέσος ευρωπαϊκός όρος 

 Μέσος όρος δειγμάτων στην Ελλάδα 

1990-1994

1995-1999

2003

18-34

8-16

20,3

"Η έρευνα της Greenpeace πιστοποίησε αυτό που ήταν αναμενόμενο. Οι διοξίνες που εκλύονται από διάφορες πηγές, περνούν μέσω της τροφικής αλυσίδας στον ανθρώπινο οργανισμό και μέσω του μητρικού γάλακτος στα νεογέννητα βρέφη. Αν θέλουμε να σπάσουμε αυτή την τοξική αλυσίδα, πρέπει να παρέμβουμε στις πηγές της ρύπανσης, και για να συμβεί αυτό, απαιτείται μια σαφής και ολοκληρωμένη πολιτική εξάλειψης των διοξινών, πολιτική που σήμερα απουσιάζει", επεσήμανε ο Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace.

nursingΠαράλληλα, η Greenpeace διευκρινίζει πως τα αποτελέσματα αυτά σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνουν πως οι γυναίκες θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές με το θηλασμό, αφού τα πλεονεκτήματα του θηλασμού είναι πολλαπλά και τον καθιστούν αναντικατάστατο για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, όπως άλλωστε κατ' επανάληψη επεσήμανε και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Οι διοξίνες δημιουργούνται βασικά ως ακούσια παραπροϊόντα σε πολλές χημικές διεργασίες, καθώς και σε κάθε σχεδόν διεργασία καύσης. Γενικά, οι διοξίνες παράγονται όταν το χλώριο αντιδράσει με οργανική ύλη. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρουσία ορισμένων μετάλλων που δρουν ως καταλύτες, ευνοούν τη δημιουργία των επικίνδυνων αυτών ουσιών. Η σημαντικότερη οδός έκθεσης στις διοξίνες είναι η κατανάλωση τροφίμων, η οποία συμμετέχει µε ποσοστό άνω του 90% στη συνολική έκθεση. Τα ιχθυρά και άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης είναι υπεύθυνα για το 80% περίπου της συνολικής έκθεσης.