Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Γονο...κτονία στο Αιγαίο - αλιεία και εμπορία ψαριών με παράνομο μέγεθος

E-mail Εκτύπωση

Το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace πραγματοποίησε έρευνα στις δύο κύριες ιχθυόσκαλες της Ελλάδας, του Κερατσινίου και της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε η ανεξέλεγκτη εμπορία ψαριών μεγέθους μικρότερου από αυτό που ορίζει η σχετική νομοθεσία (1)(2).

Η έρευνα της Greenpeace στις ιχθυόσκαλες του Κερατσινίου και της Θεσσαλονίκης αποκάλυψε μια σειρά από παρανομίες στα κύρια εμπορικά είδη του καλοκαιριού. «Στις ιχθυόσκαλες βρίσκει κανείς από γόπες, μαρίδες, αθερίνες και σκουμπριά μέχρι και ξιφίες σε πολύ μικρά μεγέθη. Τα ψάρια αυτά είναι παράνομα, αλλά διακινούνται χωρίς κανένα πρόβλημα στις αγορές και τα εστιατόρια. Είναι προφανής η έλλειψη σοβαρών ελέγχων σε ολόκληρο τον κύκλο της αγοράς», δήλωσε η Σοφία Τσενικλή, υπεύθυνη της εκστρατείας της Greenpeace για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η υπεραλίευση αποτελεί μια από τις βασικότερες απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό η Ε.Ε έχει θεσπίσει ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη για τα ψάρια με σκοπό να προστατεύσει τον γόνο, τα μικρά ψάρια δηλαδή που δεν έχουν φτάσει ακόμα στο στάδιο της αναπαραγωγής, και να διασφαλίσει την ανανέωση του πληθυσμού τους. Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το θέμα η Ε.Ε φάνηκε, όταν τον Ιούλιο του 2005 επέβαλε πρωτοφανές πρόστιμο στη Γαλλία εξαιτίας της συνεχιζόμενης ελαστικότητάς της στο θέμα της παράνομης αλιείας γόνου και στην έλλειψη επαρκών ελέγχων στη γαλλική αγορά (3).

Η ελληνική πραγματικότητα δυστυχώς δεν διαφέρει πολύ από αυτή της Γαλλίας. Τα κλιμάκια ελέγχου αλιευτικών προϊόντων πού προέβλεπε ο νόμος 2538/1997 μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να λειτουργούν. Το 2004 διακινήθηκαν πάνω από 1.445 τόνοι γόπας και 1.182 τόνοι μαρίδας από την ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει κανένα τρόπο να γνωρίζει τι μέρος αυτής της ποσότητας ήταν γόνος και ποιες θα είναι οι μακροχρόνιες επιπτώσεις στην εξέλιξη του πληθυσμού των συγκεκριμένων ειδών στις θάλασσές μας.

«Η γονοκτονία που συντελείται στις θάλασσες μας πρέπει με κάθε τρόπο να σταματήσει. Η προστασία του γόνου είναι απαραίτητη, ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των ειδών σε ένα βιώσιμο επίπεδο. Αν η προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων της χώρας μας για μία πλούσια και υγιή θάλασσα δεν αποτελεί κίνητρο για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα από τους αρμόδιους, τότε ελπίζουμε τουλάχιστον να λειτουργήσει ο φόβος της επιβολής ανάλογου προστίμου όπως αυτό της Γαλλίας, στη χώρα μας», επεσήμανε η Σοφία Τσενικλή.

Η Greenpeace ζητά:

  • Να δημιουργηθεί άμεσα και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σύστημα ελέγχου στις ιχθυόσκαλες αλλά και σε κάθε τμήμα της αγοράς.
  • Να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων στην χώρα μας και σε ολόκληρη την Μεσόγειο, ένα από τα οποία είναι ο καθορισμός και η πλήρης προστασία των περιοχών αναπαραγωγής των εμπορικών ψαριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, Σοφία Τσενικλή, Τηλ: 6979 395108

Σημειώσεις

1.

Ελάχιστα Επιτρεπόμενα Μεγέθη

Γαύρος

9 εκατοστά

Γόπα, Φρύσσα

10 εκατοστά

Μπαρμπούνι, κουτσομούρα

11 εκατοστά

Λυθρίνι, κολιός, σαφρίδι

12 εκατοστά

Λίτσα

14 εκατοστά

Σαργός, σπάρος

15 εκατοστά

Κέφαλος

16 εκατοστά

Σκουμπρί, φαγκρί

18 εκατοστά

Τσιπούρα, γλώσσα, μπακαλιάρος

20 εκατοστά

Λαβράκι

23 εκατοστά

Πεσκανδρίτσα

30 εκατοστά

Ροφός, Σφυρίδα

45 εκατοστά

Τόνος

70 εκατοστά
(ή εναλλακτικά 6,4 κιλά)

Καραβίδες

7 εκατοστά

Αστακός

24 εκατοστά

Χταπόδι

500 γραμμάρια

Ξιφίας

120 εκατοστά (χωρίς το «ξίφος», δηλαδή το ρύγχος του)

Ισχύει για όλα τα ψάρια που δεν αναφέρονται παραπάνω

8 εκατοστά

2. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός αριθμ. 1626/94 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο όρισε ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη για τα κύρια εμπορικά είδη. Επιπλέον η εθνική νομοθεσία (ΑΔ 10/95) ορίζει τα οκτώ (8) εκατοστά ως το ελάχιστο μέγεθος για κάθε είδος ψαριού για το οποίο δεν έχουν επιβληθεί πιο αυστηροί περιορισμοί.

3. Στις 12 Ιουλίου 2005 Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο επέβαλε για πρώτη φορά «διπλό» πρόστιμο σε μορφή εφάπαξ ποσού ύψους (20) είκοσι εκατομμυρίων Ευρώ και σε μορφή περιοδικής πληρωμής ύψους 57.761.250 Ευρώ κάθε έξη μήνες που η χώρα δεν θα συμμορφώνεται με τις προηγούμενες εις βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις σχετικά με την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.

4. Στην Ελλάδα λειτουργούν 11 ιχθυόσκαλες υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε, όπου διακινήθηκαν συνολικά πάνω απο 51.171 τόνοι εγχώρια νωπά αλιεύματα το 2004. Μέσω της ιχθυόσκαλας του Κερατσινίου διακινήθηκαν περίπου 16.957 τόνοι εγχώριων νωπών αλιευμάτων ενώ αντίστοιχα μέσω της Μηχανιώνας πάνω από 13.996 τόνοι. (πηγή: Εταιρία Ανάπτυξης Αλιείας Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ)