Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Να αποκατασταθεί πλήρως το οικοσύστημα της Παμβώτιδας!

E-mail Εκτύπωση

Πιο επιτακτικό από ποτέ είναι το αίτημα της Γιαννιώτικης κοινωνίας για αποκατάσταση του δεινοπαθούντος επί δεκαετίες οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, ώστε αυτή, διατηρώντας την σπάνια βιοποικιλότητά της, να εξακολουθήσει να παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Εξάλλου, η λίμνη αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί άμεσο ή έμμεσο πόρο διαβίωσης για εκατοντάδες Γιαννιώτες.

Βασικό ρόλο ως προς την αποκατάσταση του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, θα παίξει στην τελική του μορφή το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, εφόσον αυτό συμπεριλάβει μία σειρά ρυθμίσεων που μπορούν να αποβούν σωτήριες για την λίμνη. Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνει σε πολυσέλιδο υπόμνημά του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, η Β’ Φάση τουλάχιστον του Ρυθμιστικού, δεν μεριμνά όπως θα έπρεπε για την προστασία του σπάνιου λιμναίου οικοσυστήματος.

Ο Σύλλογος στο υπόμνημά του, που υπογράφεται από τον πρόεδρό του Αριστείδη Σωτηριάδη και τον γραμματέα Κων/νο Σακκά το οποίο κοινοποιείται, μεταξύ άλλων και στον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ καθώς και στον Φορέα Διαχείρισης της Παμβώτιδας, αναφερόμενος στις αρνητικές για το μέλλον της λίμνης προβλέψεις του Ρυθμιστικού, κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για διατήρηση των αναχωμάτων Αμφιθέας και Ανατολής - Κατσικά, για χάραξη ποδηλατόδρομου με μπάζωμα της όχθης της Λίμνης από την Ντραμπάτοβα μέχρι το Αντλιοστάσιο Πόρου, για οικοδόμηση του βιότοπου του Μάτσικα και για ανυπαρξία πρόβλεψης όσον αφορά την αποκατάσταση και προστασία των υγροτόπων της λίμνης Λαψίστας.

Και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε τι είδους λίμνη θέλουμε, μία λίμνη δηλαδή που να λειτουργεί ως οικοσύστημα ή μία λίμνη που θα είναι μία απλή λεκάνη νερού. Υπέρ της λειτουργίας της Παμβώτιδας ως οικοσυστήματος έχουν ταχθεί, σύμφωνα με τον Σύλλογο, επιστημονικοί φορείς, όπως ο Φορέας Διαχείρισης της λίμνης, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία των Ιωαννίνων.

Η ολοκληρωτική καταστροφή και απομάκρυνση των άχρηστων πλέον αναχωμάτων Αμφιθέας και Ανατολής – Κατσικά είναι η βασικότερη πρωτοβουλία που πρέπει να περιληφθεί στην τελική Φάση του Ρυθμιστικού Σχεδίου, ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία της Παμβώτιδας και η αποκατάσταση του μοναδικού οικοσυστήματός της, σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων. Με την καταστροφή των αναχωμάτων θα επαναλειτουργήσουν οι βιότοποι της λίμνης, οι οποίοι φιλοξενούν σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας, για τη διατήρηση των οποίων υπάρχει μεγάλο κοινοτικό ενδιαφέρον, θα ξαναζωντανέψει η πλουσιότατη υδροχλωρίδα και θα επανακάμψει η άλλοτε πλουσιότατη και αξιόλογη πανίδα από Αμφίβια, Ερπετά, Θηλαστικά, Ιχθείς, Ασπόνδυλα και Ορνιθοπανίδα, καταγραμμένα ή μη είδη, όπως αυτά αναφέρονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας.

Παράλληλα, ο Σύλλογος προτείνει τον χαρακτηρισμό ως περιοχή απολύτου προστασίας του υδροβιότοπου έκτασης 3.500 στρεμμάτων στην περιοχή Ανατολής - Κατσικά σε βάθος 300 έως 400 μέτρων από τη σημερινή θέση του αναχώματος. Στην περιοχή του εν λόγω υδροβιότοπου θα μπορούσε, όπως τονίζεται στο υπόμνημα, να λειτουργήσει μόνο Υδροβιολογικό Πάρκο, ενώ οποιασδήποτε άλλης μορφής Οικολογικά και Μητροπολιτικά Πάρκα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε εκτάσεις πέραν της περιοχής του.

Η χάραξη επίσης των πεζόδρομων - ποδηλατόδρομων πρέπει να γίνει, σύμφωνα με το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος, έξω από τους υγροβιότοπους, στον περίγυρό τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία τους, ενώ ο βιότοπος του Μάτσικα θα πρέπει να επαναχαρακτηριστεί ως περιοχή προστασίας της φύσης, καθώς όπως τονίζεται στο υπόμνημα, ο αποχαρακτηρισμός της περιοχής υπήρξε παράνομος.

Η επαναδημιουργία και αποκατάσταση των υγρότοπων της Λίμνης Λαψίστας, είναι μία ακόμη από τις προτάσεις του υπομνήματος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει, όπως υπογραμμίζεται, στα σημεία εκείνα όπου υπάρχουν ακόμη οι παλιές πηγές της λίμνης με αρκετά κατάλοιπα υδροχλωρίδας και υδροπανίδας, προκειμένου οι υγρότοποι αυτοί να ξαναγίνουν φυσικό εκκολαπτήριο και τόπος αναπαραγωγής. Αυτά τα τμήματα της παλιάς λίμνης Λαψίστας θα πρέπει να συνδέονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τη Λίμνη των Ιωαννίνων με αύλακα, ώστε να επιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός της Παμβώτιδας όπως παλιά με ψάρια, αλλά και με νεαρά άτομα χελιών από τον ποταμό Καλαμά.

Τελευταίο μέτρο που προτείνει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος είναι η σήμανση στα σχέδια του Ρυθμιστικού των παραπάνω υγρότοπων - υγρολίβαδων, καθώς και του υγρότοπου Βρέλλη και της καταβόθρας Βοϊνίκοβας, με την ένδειξη «Λίμνη και Υγροβιότοποι» και την ένταξή τους στο καθεστώς απόλυτης προστασίας της φύσης.

Στο ίδιο υπόμνημά ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων ζητά επίσης την μέριμνα του ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να διατηρηθεί η πρόβλεψη της Α’ Φάσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου που αφορά την αναβάθμιση και επέκταση του Αισθητικού Δάσους Ιωαννίνων και την επέκταση του Ρυθμιστικού σε Επισκοπικό, Κρυφοβό, Ραβένια και Αποθήκες Πυρομαχικών, καθώς, όπως τονίζει, οι συγκεκριμένες περιοχές συνδέονται άμεσα με τον Υγρότοπο Βρέλλη, που αποτελεί τον υδροσυλλέκτη - εκτονωτή όλων των ομβρίων υδάτων των περιοχών αυτών.

Τέλος, ο Σύλλογος κάνει λόγο και για την ανάγκη διατήρησης του Αεροδρομίου στον Κατσικά, ενός χώρου ο οποίος, όπως αναφέρει, χρησιμοποιείται από αεραθλητικά σωματεία και αερολέσχες που «αποδεδειγμένα παράγουν κοινωφελές έργο όσον αφορά την Προστασία Εθνικού πλούτου με εθελοντική κοινωνική προσφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών».
Ο χώρος του Αεροδρομίου, επισημαίνει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο κέντρο Πολιτικής Προστασίας, ενώ το ίδιο το Αεροδρόμιο έχει παράλληλα και ιστορική αξία, καθώς χρησιμοποιήθηκε κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: Πρωϊνός Λόγος Ιωαννίνων